+30 26510 - 32328 info@armoniatravel.gr
+30 26510 - 32328 info@armoniatravel.gr

Security

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SECURITY
Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας για διασημότητες , διπλωμάτες , εταιρικά στελέχη , για να τους παρέχουν ένα σίγουρο και ασφαλές περιβάλλον.

Εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας φροντίζει για εσάς και τους πελάτες σας , την οικογενειά σας , τους φίλους σας Όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας προέρχονται από την ανάλυση κινδύνου η οποία με την σειρά της καθορίζει τον τρόπο ασκήσεως της προστασίας γύρω από τον κύριο υπόχρεο.

Η προστασία μπορεί να είναι αδρανής και να ενεργοποιείται εάν προκύψει ανάγκη.

Κατανοούμε πλήρως τις απειλές και την λεπτή ισορροπία που απαιτείται για εσάς και τους πελάτες σας , κατά την εφαρμογή μέτρων σε μια ζωντανή και ανοιχτή κοινωνία.